Verbijstering over de Pomona plannen van gemeente Oost-Gelre

 

Als Stichting zijn wij geschokt vanwege de plannen van die de Gemeente Oost-Gelre heeft ontwikkeld om in de historische Pomonatuin, gelegen aan Rijksmonument de Gracht, een vakantiehuis te laten bouwen.

Hieronder de tekst van de brief die wij in week 7 aan het College van Oost-Gelre hebben gestuurd.

 

Groenlo, 12 februari 2013

Aan het college van B&W gemeente Oost Gelre

Betreft plannen “Op den Woerd” en de buitentuin Pomona.

Geacht college,

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de plannen aangaande  “Op den Woerd” en de buitentuin Pomona. Wij hebben de volgende vragen en opmerkingen:

  1. Gezien de situatie op de woningmarkt, de onomkeerbare krimp van het bevolkingsaantal in Groenlo, de leegstand van de Woerd I en de zorgelijke financiële situatie van de gemeente, is het absurd om nu grote investeringen te doen in bouwgrond. Als grondaankoop al ooit nodig zou zijn, dan kan dat ook nog over tien of twintig jaar.
  1. Als het dan toch noodzakelijk is om nu reeds grond te kopen, waarom kan het huidige kavel van de familie Vemer niet gewoon ingepast worden in het geheel? Dat het een recreatiewoning betreft kan geen bezwaar zijn, want die wilt u ook toestaan in de veel kwetsbaardere plek van Pomona.
  1. Het huidige grondstuk “Op den Woerd” is een karakteristieke, met meidoornhagen omzoomde boomgaard, de laatste in Groenlo. Alleen al om die reden zou deze behouden moeten blijven.
  1. Bij de aanleg van de Woerd I hebben wij gepleit voor het inpassen van de bestaande bomen en hagen in de te ontwikkelen kavels, die ons inziens flexibel en speels moeten zijn. Helaas was de betreffende ambtenaar van mening dat het volledig  “glad” maken van het terrein en het verdelen in kaarsrechte kavels pas “echte kwaliteit” is.
  1. Desondanks willen wij opnieuw pleiten voor het behoud van de bestaande beplanting, als het gebied dan toch geëxploiteerd gaat worden. Dit klemt temeer, daar het vlak bij het Stadspark en de vestingwerken ligt. Het uitzicht vanaf de Kanonswal op een nieuwbouwwijk is niet bepaald een toeristische trekker.
  2. Volstrekt bizar en onbegrijpelijk zijn de gepresenteerde plannen voor het toestaan van de bouw van een moderne recreatiewoning op uitgerekend het meest kwetsbare en wellicht mooiste plekje van de vestingwerken. Er worden miljoenen geïnvesteerd in de promotie van “Groenlo Vestingstad” en dan wordt dit onderuit gehaald door een volkomen detonerende, moderne bungalow vlak naast het belangrijkste Rijksmonument van Groenlo, namelijk de stadsgracht en de aanpalende walrestanten.
  1. Een ambtenaar van uw gemeente gaf toe, dat normaal nooit een woning zou worden toegestaan op deze plek, maar dat de gunstige financiële regeling aanleiding was om het nu wel te doen, overigens ook nog in afwijking van het bestaande bestemmings-plan. Hoe is het mogelijk, dat vanwege een relatief klein en zeer tijdelijk financieel voordeel tot in lengte van dagen een bouwwerk zal staan op een zo kwetsbare plek. Zo’n besluit is niet meer terug te draaien, of hoogstens tegen zeer hoge kosten.
  1. Het lijkt vragen om moeilijkheden om een recreatiewoning toe te staan in dit gebied. Gezien de problemen elders met recreatiewoningen en de precedentwerking, gaat dit gegarandeerd problemen opleveren in de toekomst.


Samenvattend is het ons een raadsel,  hoe het mogelijk is dat in deze tijd van krimp en in het licht van het beleid rond “Groenlo Vestingstad”,  zo’n absurd plan uitgebracht kan worden.

Het moge duidelijk zijn, dat wij ons, met alle wettige middelen, zullen verzetten tegen deze plannen. Nog liever zouden wij met u om de tafel willen gaan zitten om te kijken welke alternatieven er zijn.

Hoogachtend,

J. Cannegieter,

Voorzitter Stichting Mooi Groenlo
 

 

Sponsoren

  • w3studio-webdesign
foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg