Overleg SMG en Groenbeheerafdeling Oost-Gelre

10 juni 2010:
Begin juni was er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd door de SMG en de Groenafdeling van de Gemeente Oost-Gelre, in de brandweerkazerne te Groenlo.

De gemeentelijke Groenafdeling (4 man sterk) en SMG hebben nl. besloten om ½ -jaarlijks met elkaar aan tafel te gaan zitten om inzicht te krijgen in beleid en doelstellingen. En of er thema’s zijn waar mee men elkaar kan versterken. Eenzelfde bijeenkomst had eerder al in november 2009 plaatsgevonden.

De SMG is van mening dat het groen incl. de flora en fauna in Groenlo onder druk staat. Dit wordt helaas onderschreven door onderzoek waaruit blijkt dat de biodiversiteit wereldwijd maar vooral ook in Nederland fors achteruit holt. We kunnen op dit moment gelukkig nog zeggen dat we in een Groen-lo wonen maar ook hier hebben we de afgelopen 20 jaar allerlei kostbare flora en fauna zien verdwijnen. Zo verdween, met veel kostbaar groen, o.a. de ijsvogel en libelles langs de grachtkant a.g.v. de aanleg van een strakke grachtbeschoeiing. Ook zijn er steeds meer gebouwen en parkeerplaatsen langs de gracht geplaatst, daar waar eerder het groen beschutting gaf aan o.a. mussen, egels en eekhoorns.

Deze “verschraling” van onze natuurlijke woonomgeving is niet alleen maar te wijten aan het gemeentelijke beleid. Ook burgers, bedrijven en scholen kiezen steeds vaker voor bv. “betonnen” voortuinen en klagen maar al te vaak over een boom of heg waarvoor men  1 x per jaar wat bladeren moeten opruimen……

Een van de thema’s van deze avond was dan of de gemeente de problematiek onderkent en ook vindt dat deze negatieve spiraal lokaal doorbroken kan worden.

De gemeente gaf hierop aan dat haar kerntaak bestaat uit het onderhoud / in standhouding van Groen.Maar de Groenafdeling staat weldegelijk open voor ideeën om het groen en de biodiversiteit binnen onze gemeente verder te behouden en te versterken. Daarnaast werd duidelijk dat het naleven van bv de Flora en Faunawet nu hoog op de agenda staat, mede ook n.a.v. een rooiing in Groenlo waarbij volgens een bewoner de steenuil schade is aangebracht  en volgens de Landelijke Overheid de gemeente niet voldeed aan de formele eisen van het natuuronderzoek.

Duidelijk werd die avond ook het professionalisme en de kennis die de groenafdeling in huis heeft m.b.t. bomenbeheer, bomeninspectie, vellingen en herplant, eikenprocessierups bestrijding en inzet van “milieuvriendelijke” onkruidbestrijdingsmiddelen.

Al met al een leerzame avond voor beide partijen, en de 3 uur die de bijeenkomst duurde bleek veel te kort te zijn. Vandaar een vervolg in december.

 

Sponsoren

  • w3studio-webdesign
foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg