De Kanonswal

Eind december 2011 is het nieuwe Kanonswalplan, dat door de klankbordgroep, gemeente en provincie is ontworpen, goedgekeurd door het college van B&W.

Stichting Mooi Groenlo maakt deel uit van de klankbordgroep, waar o.a. ook de Kannoniers, de klankbordgroep van het Stadspark en Joep van der Pluijm deel van uitmaken.

Stichting Mooi Groenlo is content met het plan, omdat alle waardevolle bomen behouden blijven! Hiermee worden onze inspanningen die wij vanaf 2007 hebben gedaan, eindelijk beloond. Wij willen bij deze dan ook de duizenden Grollenaren bedanken die ons bleven steunen in al die jaren.

De uitvoering start in maart 2012, zodat in de zomer de Kanonswal weer open is voor Grollenaar en toerist.

Voor meer informatie, klik hier.

Een stukje historie.

De kanonswal: het mooiste stukje Groenlo, dat  jarenlang (vanaf 2007) werd bedreigd door de kettingzaag. Gelukkig is deze dreiging anno 2011 van tafel, mede door acties van St. Mooi Groenlo (voorheen actiegroep "Red de Bomen") maar ook door een wijziging in het gemeentebestuur.

De verschillende acties die de Stichting Mooi Groenlo in 2008 en 2009  heeft uitgevoerd tegen de plannen van de gemeente voor de kanonswal (Mussenbergbolwerk) hebben tot op heden succes gehad.

Nadat de stalen wand en ook het plan voor de totale kaalslag van de Kanonswal werden uitgesteld (mede door een dreigende rechtzaak richting de gemeente vanuit StMG) en vervolgens van tafel werden geveegd, werd eind 2008 ook het door de gemeenteraad goedgekeurde plan 3, waarbij 27 gezonde en veelal monumentale bomen gekapt zouden worden, in de ijskast gezet. Reden: geen financieel draagvlak maar vooral ook geen draagvlak onder de bevolking en de verschillende politieke partijen.

Hiermee werd eindelijk gehoor gegeven aan de vele bezwaarmakers (omwonenden, Grollenaren, en natuurliefhebbers) en de Rijksmonumentendienst (RACM), die ook bezwaar maken omdat de bomen worden gezien als een onderdeel van het monument de Kanonswal.

Meteen droeg de gemeenteraad de wethouder op om opnieuw met alle partijen (Stichting Mooi Groenlo, de Kanonniers en RACM) aan tafel te gaan zitten voor een oplossing. Echter: er was geen geld meer om iets te doen.

In 2011 kwam er vanuit de provincie en de gemeente 100.000 Euro beschikbaar komt voor een nieuw Kanonswalplan en ging de klankbordgroep, gemeente en provincie gezamenlijk aan de slag.

kanon

Een kanon en bomen gaat prima samen!!!

De foto hierboven bewijst dat kanonnen en bomen in Groenlo prima samengaan.

 

Sponsoren

  • w3studio-webdesign
foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg