Nieuwe stichting in oprichting tegen komst megamestvergister op de Laarberg Groenlo

Voor het laatste nieuws over de MEGAMESTVERGISTER verwijzen wij u graag naar de website van onze partner, nl. de nieuwe stichting "MEGAVERGISTER GROENLO NEE": 

www.megamestvergistergroenlonee.nl

 

Uit ons archief: 

Maandag 22 december jl. heeft er in Groenlo een bijeenkomst plaats gevonden tussen bezorgde inwoners van Groenlo, omwonenden van De Laarberg, een juridisch specialist inzake biovergisting en een aantal Groenlose en Gelderse belangenverenigingen, waaronder St Mooi Groenlo. De bijeenkomst werd georganiseerd door St Mooi Groenlo.

Het doel van de bijeenkomst was o.a. het uitwisselen van informatie rondom de komst van de megamestvergister op de Laarberg.

Vervolgens is er een strategie besproken om de komst van de megamestvergister tegen te gaan, omdat alle aanwezigen eensgezind van mening waren dat de komst van een dergelijke experimentele fabriek, met de bijbehorende enorme schaalgrootte, een slecht en ondoordacht plan is en de leefbaarheid van de inwoners van Groenlo en omgeving ernstig kan aantasten..

Er is tevens een eerste aanzet gemaakt om een nieuwe stichting op te richten die zich op verschillende manieren zal gaan inzetten (politiek en/of juridisch) om de komst van de megamestvergister tegen te houden.

Begin januari wordt zowel de naam, als ook de in de stichting deelnemende partijen en personen gepresenteerd.

Tot die tijd is besloten om vanuit de facebooksite van Stichting Mooi Groenlo als ook de facebooksite “Megavergister” de burgers van Groenlo van verder informatie te voorzien. Volg dus deze FB-sites voor het laatste nieuws.

 

Sponsoren

  • w3studio-webdesign
foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg