Plan de Gracht afgekeurd:

Lichtenvoordse wethouder blijft maar hoogbouw plannen aan onze Grolse Gracht.
(15-12-2009).

Wederom pleit de Lichtenvoordse wethouder Hulshof (CDA) voor hoogbouw vlak aan de monumentaal beschermde Groenlose gracht, waarbij tevens  een aantal woningen worden geplaatst in de beschermde hoofdgroenstructuur. En dit terwijl de bewoners, de gemeentelijke monumentencommissie en Stichting Mooi Groenlo meerdere keren hun bezwaren tegen dit plan hebben weergegeven.
Deze plannen van wethouder Hulshof staan tevens haaks op het door de gemeente uitgedragen vestingstadbeleid waarbij de gemeente telkens aangeeft dat de historische gracht een belangrijke rol speelt. De keuze in dit nieuwe plan voor een appartementencomplex en woningbouw, pal aan de Grolse gracht, is dan ook onbegrijpelijk.

Waar gaat het over?
Hieronder ziet U een foto van een prachtig grachtgezicht, dat vooral zo moet blijven. Maar de gemeente wil hier aan de linkerkant woning- en appartementen bouw realiseren. Oftewel weg met de bomen, weg historisch grachtgezicht, weg ijsvogel en weg eekhoorns!!

 

plan de gracht

 

1 december jl. is het plan voor de 2de keer besproken in de vergadering Raadscommissie Ruimte en Wonen. Het betrof dus het vernieuwde plan voor de huizenbouw hoek Lievelderstraat/Lichtenvoordseweg en het daarachterliggende gebied aan de gracht. Voorgesteld was om het projectbesluit en het beeldkwaliteitsplan te delegeren aan het college, zodat dit plan sneller tot uitvoering zou kunnen worden gebracht.

Was op het eerste plan voor dit gebied al veel aan te merken, ook op dit plan was de nodige kritiek o.a. van de gemeentelijke Monumenten-commissie. Om enigszins aan deze kritiek tegemoet te komen deelde Wethouder Hulshof nog tijdens de vergadering een gewijzigde tekening van het plan uit.....

Hieronder ziet U het plan: opvallend is dat er vrijwel geen groen ingetekend is, maar wel een weg pal langs de gracht met parkeerplaatsen, en een 3-hoog appartementencomplex op de hoek Lievelderstraat /Lichtenvoordseweg.

plan 2 de gracht

Na het horen van de vier insprekers, waaronder een vertegenwoordigster van de Stichting Mooi Groenlo, en na uitvoerige discussie van de Commissieleden besloot men dit plan in ieder geval niet te delegeren aan het College, maar de beslissing over te laten aan de Raad. Behalve de financiële onzekerheden van dit plan, die de wethouder op een later tijdstip en in een beslotener kring dan deze vergadering wilde bespreken, blijven er volgens de Commissie nog te veel vraagpunten over. Ook werd gevonden dat dit mooie en schilderachtige stukje van de gracht, nota bene deel uitmakend van de hoofd groenstructuur, niet aangetast mag worden door huizenbouw. En dat, terwijl elders in Groenlo (Brouwhuizen en Noordrand) voldoende ruimte voor huizenbouw aanwezig is, nog afgezien van de vraag of er met de huidige krimp van de bevolking wel behoefte bestaat aan nog meer nieuwbouw.  Verder staan op diverse plaatsen in Groenlo appartementen aan de gracht te koop (De Koem bv.)

Afgelopen dinsdag 15 december is het plan besproken in de Gemeenteraad. Helaas heeft deze ervoor gekozen om het plan te delegeren naar het College.

Dit betekent dus dat het College van Burgemeester en Wethouders het eindoordeel zal gaan vellen, zonder dat de Raad hier nog over kan stemmen: de Stichting Mooi Groenlo betreurt dit ten zeerste.

Wij zullen ons, o.a. samen met de buurt, verzetten tegen elk plan dat de monumentaal beschermde Groenlose gracht en de hoofdgroenstructuur aantast: wij houden U op de hoogte.

 

Hier volgens nog enkele publicaties:

09-11-2009: tubantia plan de gracht

week 50 Groenlose Gids

 

 

 

 

 

 

Sponsoren

  • w3studio-webdesign
foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg